Regulamin

1.PODCZAS GRY NIGDY NIE ŚCIĄGAJ MASKI! – To najważniejsza zasada. Niewłaściwa ochrona może spowodować ślepotę lub głuchotę.

2. Zabrania się strzelania oraz celowania w tył głowy.

3. Maskę zdejmujemy dopiero PO ZEJŚCIU z pola gry i TYLKO w wyznaczonych miejscach. Osoby trafione schodzą z pola gry cały czas mając nałożone maski na twarzy.

4. Przebywając w strefie bezpiecznej, poza polem gry ZAWSZE musimy mieć marker ZABEZPIECZONY przed przypadkowym strzałem oraz SKIEROWANY LUFĄ W DÓŁ – nigdy nie celujemy w drugą osobę! Po każdorazowym zejściu z pola gry bardzo ważne jest także włożenie zatyczki do lufy – tzw. Barrel Plug lub położenie markera w wyznaczonym miejscu. Zabezpieczy to przed niekontrolowanym postrzałem drugiej osoby.

5. W grze mogą brać udział osoby powyżej 16 lat.

6. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

7. Strzelanie do osób, zwierząt i przedmiotów niebędących celem gry jest zabronione.

8. Walka wręcz jest zabroniona.

9. Do gry może służyć tylko sprzęt przeznaczony do Paintball’a.

10. Przynoszenie i używanie swoich środków pozoracji pola walki jest zabronione.

11. Zabrania się dotykania środków pozoracji bez zezwolenia obsługi pola.

12. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, obsługa pola i osoby wyeliminowane opuszczające pole gry.

13. Jeśli dostanie ci się farba z kulki do oczu, przemyj je czystą wodą. Nie pocieraj oczu. Skontaktuj się lekarzem.

14. Każdy z was musi przejść niezbędne przeszkolenie w zakresie obsługi markera paintballowego.

15. Wszyscy, a w szczególności alergicy, powinni uważać i unikać kontaktów z owadami i zwierzętami mogącymi pokąsać oraz z roślinami parzącymi i kującymi.

16. Należy uważać na zagrożenie urazów ciała wynikające z ukształtowania i zróżnicowania terenu np. zagłębienia, pagórki, wystające korzenie i gałęzie itp.

17. Palenie papierosów oraz używanie ognia odbywa się tylko w wyznaczonym miejscu i przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

18. Odpowiedzialność za szkody, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintballowego lub osób trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa, nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania markera spoczywa tylko na winnym spowodowania tych szkód.

19. Nigdy nie odkręcaj śrubek i innych elementów markera oraz nie zaglądaj do lufy wkręconej w marker.

21. Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów między innymi takich jak siniaki czy obtarcia, powstających w wyniku trafienia kulką.

22. Wraz ze wzrostem możliwości firmy oferta może ulec zmianie bez żadnych konsekwencji z tym związanych.
Jedynymi ważnymi informacjami oraz wszelkie zmiany dostępne są na stronie internetowej, na polu paintballowym lub podane przez organizatorów.

23. Przy wcześniejszym zawarciu umowy ( w tym ustnej) oferta nie ulega zmianie chyba, że za porozumieniem klienta i organizatorów.

24. Przy długoterminowej rezerwacji wymagany jest bezzwrotny zadatek.
Obsługa pola może interweniować w każdej fazie gry, gdy któryś z uczestników łamie zasady bezpieczeństwa. Nie przestrzeganie powyższych zasad może skutkować przerwaniem gry a w skrajnych przypadkach usunięciem z pola gry lub z terenu firmy.