Zasady Gry

Zmiany w tych zasadach mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy gry wyrażą zgodę.

1. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów.

2. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
a) Trafienia, które pozostawiło ślad farby wielkości minimum wielkości monety 2 złotowej, niezależnie czy jest to ręka, noga, maska czy też marker lub magazynek. Odpryski od krzaków nie są uznawane za trafienie.

b) Własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta jest nieodwracalna.

3. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu ( maski) podnosi wyprostowaną rękę w górę, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.

4. Osoby niebiorące udziału w grze ( obserwatorzy) swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.

5. Gra zaczyna się na wcześniej ustalony sygnał po uprzednim upewnieniu się o gotowości do gry. Do momentu usłyszenia sygnału każdy stoi we wcześniej ustalonym miejscu.

6. Gra kończy się na wcześniej ustalony sygnał, po którym bezwzględnie zabezpiecza się markery.

7. Osoba trafiona głośno krzyczy AUT. Pamiętajcie, że nie krzyczycie dla siebie, tylko dla gracza, który do Was strzela.

8. Do osoby krzyczącej AUT nie strzela się.

9. Jeśli po krzyknięciu AUT zobaczyliście, że nie macie śladu farby na ubraniu, NIE możecie wrócić do gry. Po komendzie AUT definitywnie schodzicie z pola gry.

10. Osoby wyautowane schodzą do wcześniej ustalonej strefy bezpieczeństwa.

11. Jeśli zabrakło Wam nabojów lub gazu w butli macie dwie możliwości – poddać się lub zdobyć flagę przeciwnika.

12. Jeśli osoba, która idzie z flagą została trafiona, kładzie lub wbija ją w tym miejscu na ziemi.

13. Flagi muszą być wywieszone w widocznym miejscu.